• Ze względu na okres wakacyjny, czas reakcji wsparcia może wydłużyć się nieznacznie.

Instalacja XenForo lokalnie (Windows)

Przygotowania​

Na stronie xenforo.com logujemy się do panelu klienta i pobieramy ostatnią możliwą wersję XenForo. Pobrany plik, najczęściej w postaci o rozszerzeniu .zip, należy rozpakować. Na tę chwilę jego lokalizacja jest dowolna.


Następnie udajemy się na stronę darmowej aplikacji xampp, która pozwoli pozwoli nam zainstalować, na naszym komputerze, niezbędne składki potrzebne do uruchomienia XenForo lokalnie. Obsługa xampp nie jest skomplikowana, a każdy krok, niezbędny do zainstalowania XenForo, postaram się opisać w sposób prosty i zrozumiały.


W moim przypadku pobieramy xampp dla Windowsa, gdyż to właśnie na komputerze z zainstalowanym systemem firmy Microsoft będziemy instalować forum.

Instalacja xampp nie różni się niczym szczególnym od instalacji innych programów. Ważne, aby aplikację tę zainstalować poza katalogiem Program Files, ponieważ UAC, a więc wbudowany mechanizm ochronny systemu Windows, może uniemożliwić prawidłową pracę programu xampp, blokując niektóre z jego usług. W moim przypadku zainstalowałem xampp w jego domyślnej lokalizacji, czyli C:\xampp.

Przez kolejne kroki instalatora klikamy po prostu Dalej i czekamy, aż aplikacja się zainstaluje.

Xampp​

Teraz uruchamiamy zainstalowany program, który wyświetli następujące okno.

hjeeFv431JFszdxaBnlQ5-8An6FMCyvfgQI6zzKfp6umnR3cIqdjLtj4JlMn95NqIKfn3FH4jJFmZvaHdvXvJaxjC4TA-hVYwzhS566x3T09GOxHLfc8gdnuXIWsDcIMw89mqUBY


Aby uruchomić usługi Apache oraz MySQL, czyli niezbędne do prawidłowego funkcjonowania XenForo, klikamy obok nich odpowiednio na Start i czekamy, aż zostaną załadowane poprawnie. Powinno wyglądać to w taki sposób:

1OsFnFJMhhu72lIFBVEzCaSThNhE6ZumlM1fjCaDmnzSfg4nXSSHEZimb5dO1PuxyGfWTShXj3b_am9XrcUg-KZu-pN1Lyg3kzY4cSwOtHPGIHMEJL6DlWUR3_niYyKAx9WGcJkM


Instalacja XenForo​

Teraz przechodzimy do katalogu, w którym rozpakowaliśmy nasze archiwum zawierające XenForo. U mnie wygląda to mniej więcej tak:

EH2AHqTG9q8guKiLQ0oOo4qKJ1hxrP_vMYnJjqVSYrDYfSU38wQH_FXMNwj3R6tXr0hNY7RF--NARunPBKlM1S5p8wGvdnmXyjrh0JOh2c1e5wsyHlQfF0YqATCj8GBtR1Oap8Dq


Katalog upload zawiera wszystkie foldery i pliki, niezbędne do uruchomienia naszego forum. W tym kroku polecam zmienić jego nazwę na coś bardziej przyjaźniejszego, np. forum albo xenforo. Katalog ten kopiujemy do schowka (za chwilę wkleimy go w odpowiednie miejsce).

Teraz przechodzimy do lokalizacji, w której zainstalowaliśmy aplikację xampp. W moim przypadku było to C:\xampp. W tym katalogu powinniśmy zobaczyć interesujący nas folder o nazwie htdocs.

Okazuje się, że folder htdocs zawiera już inne katalogi i pliki, które z czystym sumieniem możemy... usunąć. Opróżniamy więc go i wklejamy folder z XenForo, którego przed chwilą skopiowaliśmy do schowka.

ALrem93n2G5DGeUW588f7L8TRte874X0KrORX4k61ExOtGIJfDLiRo9vndHXgFr96UTRC1IDOfjjHNFPb9CjoHxiOuMQmaWnSdD-dYYGeB8Px05Ocxz49JwTTXYw5kT9BhyqCbNn


Mamy już uruchomiony serwer apache, a także przygotowane do instalacji forum. Do pełni szczęścia brakują nam jeszcze adres forum, a także baza danych, a więc miejsce, do którego zapisywane będą treści publikowane na forum.

Ponieważ forum zainstalowane zostanie lokalnie, wykorzystamy lokalny adres IP naszego komputera, którym jest zwykle 127.0.0.1 czy też localhost. Jeśli masz w sieci więcej komputerów, będziesz mógł również dzięki nim połączyć się ze swoim forum poprzez IP komputera, na którym to forum zainstalowano. Oczywiście pod warunkiem, że ten komputer, wraz z aplikacją xampp, został uruchomiony.

phpMyAdmin​

Teraz zajmiemy się bazą danych dla naszego forum. Aby taką bazę utworzyć, przechodzimy na adres 127.0.0.1/phpmyadmin . Z nawigacji głównej wybieramy opcję Database, wpisujemy nazwę nowej bazy danych i klikamy w Create.

O1G0fsZFiRrSOWHRGwEB_cwMj8w2QlJR_I2mN2kqK7WhZXAUZT9m6Fg7YISzjt7uMDlyXlAXR3C1IqL8PADl9BUlQuoZA8kFsLGxY9BbW3eNNhR04TjSyPQ_Oar0b9f9t_7mG35G


Baza danych została utworzona. Stronę tę możemy zamknąć, jednak to nie wszystko, aby móc się z nią połączyć.

Ponownie otwieramy panel ustawień xamppa i tym razem wybieramy opcję Shell.

wmOwMCBAcu6mRCA16xUxW7uPmprEmNAu76gHuH21Xuv7_h1pFMJ8bA8nS5RBqjY-M2QWNoPUKCi0YJETwxNwROIV9LftnuvulU3GTTUbLPZCSdlhGZmmLG6zZg7_YHwjlwRCH9BA


Teraz powinniśmy zobaczyć tzw. wiersz poleceń, a więc charakterystyczne okno systemu Windows służące do wprowadzania różnych komend.

3_4keFo6ylJX-scu_UeTnahZXgiqGx49Cw9Bsa4dZ48qTVIG9qRQPwiaqpqUviQ0Q5okbQaONvbKHPgtE37OwZSjSI-ctEqmaL0NvBXpQtTmpIc7Gv5ygH_3PrFnEJDsONK5j1F_


W tym oknie wprowadzamy kolejno polecenie

Kod:
mysqladmin -u root password

i potwierdzamy klawiszem enter.

Program poprosi nas o skonfigurowanie hasła dla użytkownika root. Na potrzeby instalacji forum lokalnie wymyślamy proste hasło i wprowadzamy je odpowiednio. W moim przypadku jest to mysql. Xampp poprosi nas o potwierdzenie tego hasła, dlatego musimy wprowadzić je po raz drugi. To jednak nie wszystko.

Edytorem tekstowym otwieramy plik config.inc.php znajdujący się w lokalizacji xampp\phpMyAdmin. U mnie wygląda to tak:

C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php

Wyszukujemy:

Kod:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';

i zamieniamy na

Kod:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = cookie';

Plik w takiej postaci zapisuję, a z poziomu panelu xampp zatrzymujemy serwis MySQL i uruchamiamy ponownie wciskając odpowiednio przycisk Stop i za chwilę - Start.

Instalacja forum​

Teraz możemy przejść do naszego forum, które zwykle dostępne jest pod adresem 127.0.0.1 . Taki adres wpisujemy w przeglądarce internetowej.

Po wejściu na stronę powinniśmy zobaczyć katalog z naszym forum. U mnie wygląda to tak:

ub6U9v0iGIKfe6sqFgUSgLdy0oEVcoOx9yJ48qhhM1SBH5UG7bx6Vlp2GXhW8naB0Zb5-TqmcHruK0Oy2fS9J1sYeRpjs-Bje-Ww8EP1YSXlJ3fakHO016-pxCOcs-YMwPnmC-aZ


Klikamy teraz w folder xenforo (wszystko zależy od tego, jak nazwaliśmy folder w katalogu htdocs) po czym powinniśmy ujrzeć instalator naszego forum.

W moim, jak i w większości przypadków, XenForo zwróciło błąd o braku rozszerzenia GD należącego do środowiska PHP. Na szczęście w xampp zostało ono wyłączone i te należy aktywować. Wywołujemy więc panel naszej aplikacji i wybieramy konfigurację naszego PHP, a dokładniej php.ini .

rwtCd6hk592fxgS4HfxGrNEKOmQj3_BCmc4WsJU6cEFO1n6JNOl0hCnmnKD8K_lFMv57-0beXX6_adBlcKSmjIFrNGvDzPLS-XeEzsnveQYKFZtjf05okQqWuZw6RdAEJdla3rWy


Odszukujemy teraz wpis

Kod:
extension=gd;

i zamieniamy na

Kod:
extension=gd

usuwając tak naprawdę znak średnika poprzedzający całe wyrażenie. Plik zapisujemy i restartujemy usługę Apache (Stop/Start).

Teraz wracamy do instalatora XenForo odświeżając jego stronę. Gdy tylko serwer spełnia wymagania nałożone przez nasze forum, zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem zezwalającym na uruchomienie instalacji.

u1HxS8NzNARpkAJLGQ7lAGuWkCpS8uH0B1_O_NSPJoboqatzHvQnUc1606HiSGdRGWmUQQRXg9W-3NT7fxHc9rnHqMf5BAqeEb5BZAxXFouvMNiXExKFvvV5uQxVnu2jGbPI3_b5


Rozpoczynamy instalację klikając na Begin installation.

5xiN_hyGPeMBhdxYHa7upkNFetqUrJ5hm_2uBg-3RKNao6bAKkijcEgY8GPGH5k9Q1-xJ3CuR4u_2AT1Bh1_FHIIoIJckhcoOhLjrN2Q_yZqSNQAB7WbR6UZlZqDTmS3fDh4s4zu


Teraz wystarczy odpowiednio uzupełnić dane, które pomogą naszemu forum nawiązać połączenie z bazą danych. Użytkownikiem w xampp domyślnie jest root. Hasłem jest ciąg znaków, które skonfigurowaliśmy w wierszu poleceń tego programu (u mnie mysql). Nazwa bazy danych jest nazwą wprowadzoną w panelu phpMyAdmin.

Gdy tylko uzupełniliśmy wszystkie pola odpowiednio, klikamy na Save config.

Teraz instalator zweryfikuje, czy wprowadzone dane są prawidłowe. Jeśli tak, powinniśmy zobaczyć następujący komunikat.

zfPBk33f7HCf3sD4DOg3KdpyGOTdC4w5bkNXcLn3BU225ldKPK4ARZFX8h0N1IMKonNViUmOX3IPKy_k_Rv3RMtIoVilQIf1P1XP4wmIh3EzlaGcs3nT6IftYEqn_meVgK23Ig71


Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć instalację XenForo.

h5FMLbbuBLLcXEJf6NhfNkgvvZKrbssgxq7JGqgF2fv3moB2tb-D_fqapabPLayxxbDo6nk2cD8D_81MT1erj77ayvXoT91lGsOPK5S4kM-Pd_w2mYrDpRaSGv6ZGFqH3CTuBKnM


Po kilkudziesięciu sekundach, instalator poprosi nas jeszcze o utworzenie konta supera administratora forum. Będzie to konto, do którego będziesz logować się i zarządzać swoim forum.

WrRQ71sApiSN8jyMA5fTDlisp1d5Lu6a26j1OJbf-oCmDsLABhb-LEYSzpige6BP074oSSaYcviNfv8_MlnwZk-UnZsLHCl7d9MaVfsb3ju54fas3VPY9XSPg2xJNW1x1G-15pEL


Wypełniamy odpowiednio pola nadając nazwę, hasło i adres email dla tego administratora i potwierdzamy.

CS1IN5qjssoqC500Jk4r6rfSfPJhkVKUOW_bgxys8MOXxpZ4KjXMHVZs_Gri4-1CyySqNIkeNe37DUV7tTWbeoMnFPSe8PFkJeKbVOYyOeaTzGhqXbZCcMtV2B2ljC1m0j0pH9CI


Na samym końcu mamy również podgląd informacji o adresie i nazwie naszego forum, a także adresie e-mail służącego do kontaktu z administratorem witryny. Te dane możemy również zmienić po instalacji forum, dlatego na tym etapie nie musimy się nimi szczególnie przejmować.

MlqUCyNikr4twk-r4eJ86BBbz_JOtmJhGyCty0YFdXQUP0ey8IwObj-ofRopCrtZzS4gwMSS8pFrJgosE-FCnix9J5EcgGEcHLXGGXv_d4Q4cPbOd41V9sE5hLQUF8aywMHaOgMV


Teraz możesz zalogować się już do panelu administratora wprowadzając dane dla użytkownika, którego przed chwilą utworzyłeś. Gratuluję! Twoja instalacja XenForo została zakończona pomyślnie.
 
Ostatnia edycja:

dave

Członek ekipy
Poradnik instalacji forum lokalnie został zaktualizowany. Niestety ampps zmienił sposób dystrybucji swojej aplikacji dlatego przepisałem poradnik na potrzeby podobnego programu o nazwie xampp.
 
Ostatnia edycja:
Powrót
Góra