• Ze względu na okres wakacyjny, czas reakcji wsparcia może wydłużyć się nieznacznie.

BB Code

 • [B], [I], [U], [S] - pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie

  Sprawia, że tekst wewnątrz tych znaczników może zostać pogrubiony, pochylony, podkreślony lub przekreślony.
  Przykład:
  To jest [B]pogrubiony[/B] tekst.
  To jest [I]pochyły[/I] tekst.
  To jest [U]podkreślony[/U] tekst.
  To jest [S]przekreślony[/S] tekst.
  Wynik końcowy:
  To jest pogrubiony tekst.
  To jest pochyły tekst.
  To jest podkreślony tekst.
  To jest przekreślony tekst.
 • [COLOR=kolor], [FONT=nazwa], [SIZE=rozmiar] - Kolor, czcionka i rozmiar tekstu

  Zmienia kolor, czcionkę lub rozmiar tekstu wewnątrz wybranych znaczników.
  Przykład:
  To jest [COLOR=red]czerwony[/COLOR] i [COLOR=#0000cc]niebieski[/COLOR] tekst.
  To jest czcionka [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  To jest [SIZE=1]mały[/SIZE] i [SIZE=7]duży[/SIZE] tekst.
  Wynik końcowy:
  To jest czerwony i niebieski tekst.
  To jest czcionka Courier New.
  To jest mały i duży tekst.
 • [URL], [EMAIL] - Odsyłacze

  Tworzy odsyłacz z odpowiednim przeznaczeniem.
  Przykład:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Wynik końcowy:
 • [URL=link], [EMAIL=adres] - Odsyłacze (zaawansowane)

  Tworzy odsyłacz do strony lub adresu email pod postacią tekstu.
  Przykład:
  [URL=https://www.example.com]Idź do strony example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Napisz do mnie[/EMAIL]
  Wynik końcowy:
 • [USER=ID] - Odsyłacze do profilów

  Odsyła do profilu konkretnego użytkownika. Ta opcja zwykle działa automatycznie, podczas wpisywania nazwy użytkownika.
  Przykład:
  [USER=1]Nazwa użytkownika[/USER]
  Wynik końcowy:
 • [IMG] - Obrazek

  Wyświetla obrazek o wskazanej lokalizacji w sieci.
  Przykład:
  [IMG]https://forum-xf.pl/data/assets/logo/xenforo-pl-logo-duze11.png[/IMG]
  Wynik końcowy:
  xenforo-pl-logo-duze11.png
 • [MEDIA=serwis] - Osadzanie mediów

  Osadza w wiadomościach media pochodzące z wybranych serwisów. Zaleca się, aby używać tej opcji bezpośrednio z edytora tekstu.
  Sugerowane źródła: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, X, Vimeo, YouTube
  Przykład:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Wynik końcowy:
  Tutaj pojawi się odtwarzacz wideo z serwisu YouTube.
 • [LIST] - Listy

  Wyświetla wypunktowaną lub ponumerowaną listę.
  Przykład:
  [LIST]
  [*]Przykład 1
  [*]Przykład 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Wpis 1
  [*]Wpis 2
  [/LIST]
  Wynik końcowy:
  • Przykład 1
  • Przykład 2
  1. Wpis 1
  2. Wpis 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Wyrównanie tekstu

  Zmienia kierunek wprowadzonego tekstu.
  Przykład:
  [LEFT]Tekst od lewej[/LEFT]
  [CENTER]Tekst wyśrodkowany[/CENTER]
  [RIGHT]Tekst od prawej[/RIGHT]
  Wynik końcowy:
  Tekst od lewej​
  Tekst wyśrodkowany​
  Tekst od prawej​
 • [QUOTE] - Cytaty

  Wyświetla tekst, który został zacytowany z innego źródła. Do pomocy możesz także wyszczególnić nazwę tego źródła.
  Przykład:
  [QUOTE]Zacytowana wypowiedź[/QUOTE]
  [QUOTE=Konkretna osoba]Coś takiego...[/QUOTE]
  Wynik końcowy:
  Zacytowana wypowiedź
  Konkretna osoba napisał:
  Coś takiego...
 • [SPOILER] - Tekst zawierający spoilery

  Ukrywa wybrany tekst mogący zawierać spoiler.
  Przykład:
  [SPOILER]Oto prosty spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler z nazwą]Ten spoiler ma nazwę[/SPOILER]
  Wynik końcowy:
  Oto prosty spoiler
  Ten spoiler ma nazwę
 • [ISPOILER] - Spoiler zamieszczony w linii tekstu.

  Zezwala na umieszczenie spoilera zakrywającego tekst bezpośrednio w linii tego tekstu. Spoiler musi być kliknięty, aby został odsłonięty.
  Przykład:
  Musisz kliknąć w następujące [ISPOILER]słowo[/ISPOILER], aby zobaczyć ukrytą zawartość.
  Wynik końcowy:
  Musisz kliknąć w następujące słowo, aby zobaczyć ukrytą zawartość.
 • [CODE] - Wyświetlanie kodu programowania

  Wyświetla tekst w jednym z kilku języków programowania, podświetlając składnię tam, gdzie to możliwe.
  Przykład:
  Kod ogólny:
  [CODE]Ogólny
  kod[/CODE]

  Kod Rich:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  kod[/CODE]

  Kod PHP:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  Kod JS:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Wynik końcowy:
  Kod ogólny:
  Kod:
  Ogólny
  kod

  Kod Rich:
  BB Code:
  Rich
  kod

  Kod PHP:
  PHP:
  echo $hello . ' world';

  Kod JS:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Wyświetlanie kodu programowania wewnątrz tekstu

  Pozwala wyświetlić kod bezpośrednio z tekstem. Składnia nie będzie podświetlana.
  Przykład:
  Znaczniki kodu sekcji to [ICODE]wygodny sposób[/ICODE] na wyświetlanie kodu bezpośrednio w tekście.

  Formatowanie takiego kodu [ICODE=rich]jest [COLOR=red]również[/COLOR] [U]możliwe[/U][/ICODE].
  Wynik końcowy:
  Znaczniki kodu sekcji to wygodny sposób na wyświetlanie kodu bezpośrednio w tekście.

  Formatowanie takiego kodu jest również możliwe.
 • [INDENT] - Wcięcia

  Pozwala zrobić wcięcie dla zawijanego tekstu.
  Przykład:
  To jest jakiś tekst
  [INDENT]Tekst z wcięciem[/INDENT]
  [INDENT=2]kolejne, głębsze wcięcie[/INDENT]
  Wynik końcowy:
  To jest jakiś tekst
  Tekst z wcięciem​
  kolejne, głębsze wcięcie​
 • [TABLE] - Tabele

  Umożliwia wstawienie i wyświetlenie tabeli.
  Przykład:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Nagłówek 1[/TH]
  [TH]Nagłówek 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Treść 1[/TD]
  [TD]Treść 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Wynik końcowy:
  Nagłówek 1Nagłówek 2
  Treść 1Treść 2
 • [HEADING=rozmiar] - Rozmiar nagłówka liczony od 1 do 3

  Wprowadza nagłówek, aby poprawić czytelność tekstu.
  Przykład:
  [HEADING=1]Nagłówek główny[/HEADING]
  Tekst ten znajduje się pod nagłówkiem głównym, używanym do oddzielenia głównych sekcji artykułu.

  [HEADING=2]Nagłówek poziomu drugiego[/HEADING]
  Jeśli musisz podzielić nagłówek główny na kolejny, skorzystaj z nagłówka poziomu drugiego.

  [HEADING=3]Poddział[/HEADING]
  Jeśli potrzebujesz kolejnego poddziału, skorzystaj z nagłówka poziomu trzeciego.
  Wynik końcowy:

  Nagłówek główny​

  Tekst ten znajduje się pod nagłówkiem głównym, używanym do oddzielenia głównych sekcji artykułu.

  Nagłówek poziomu drugiego​

  Jeśli musisz podzielić nagłówek główny na kolejny, skorzystaj z nagłówka poziomu drugiego.

  Poddział​

  Jeśli potrzebujesz kolejnego poddziału, skorzystaj z nagłówka poziomu trzeciego.
 • [PLAIN] - Prosty tekst

  Wyłącza BB Code pozwalając tekst bez formatowania.
  Przykład:
  [PLAIN]To nie jest [B]pogrubiony[/B] tekst.[/PLAIN]
  Wynik końcowy:
  To nie jest [B]pogrubiony[/B] tekst.
 • [ATTACH] - Wstawianie załączników

  Wstawia załącznik w określonym miejscu. Jeśli załącznik jest obrazkiem, do wiadomości dołączona zostanie miniatura lub obraz w pełnym rozmiarze. Zwykle dzieje się tak po wciśnięciu odpowiedniego przycisku.
  Przykład:
  Miniatura: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Pełny rozmiar: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Wynik końcowy:
  Tutaj pojawi się zawartość załącznika.
Powrót
Góra