• Ze względu na okres wakacyjny, czas reakcji wsparcia może wydłużyć się nieznacznie.

Aktualizacja XenForo za pomocą CLI

Witam,

w dzisiejszym wpisie skupię się na aktualizacji XenForo za pomocą CLI. Omawiana metoda wymagana będzie najpewniej podczas aktualizacji XenForo 2.x do 2.3.

!! Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek procesu aktualizacji upewnij się, że masz wykonaną pełnoprawną kopię zapasową swojego forum !!

Czym jest CLI?​

CLI (command-line interface) to nic innego jak wiersz poleceń stosowany w systemach operacyjnych, gdzie do pewnych zastosowań nie przewidziano interfejsu graficznego. W praktyce oznacza to fakt, że administrator/użytkownik loguje się do serwera zdalnie, np. poprzez SSH i w bezpiecznym trybie wpisywania poleceń wydaje konkretne polecenia.

Aktualizacja XenForo za pomocą CLI​

Przez większość czasu niemal każda aktualizacja XenForo możliwa była do zainstalowania poprzez panel administratora za pomocą tzw. jednego kliknięcia. Administrator forum przechodził do ustawień i stamtąd decydował o procesie aktualizacji. Twórcy XenForo nadal będą stosować tę metodę aktualizowania, niemniej jednak bywają i takie aktualizacje (oraz przypadki), gdzie pobieranie i aktualizowanie forum poprzez panel administratora nie jest zalecane a czasem nawet niemożliwe do wykonania.

Najczęściej dotyka to dużych forów, gdzie użytkowników liczy się w dziesiątkach tysięcy, a postów - w setkach tysięcy, ale bywają też i takie sytuacje, gdzie proces aktualizacji obejmuje większe zmiany, również zachodzące w bazie danych. Wtedy aktualizacja dokonywana przez panel administratora (przeglądarkę www) nie jest polecana, a często wręcz odradzana.

Jak dokonać aktualizacji za pomocą CLI?​

Łącznie z serwerem po SSH​

Jeśli sytuacja wymaga od nas przeprowadzenia aktualizacji w ten sposób, potrzebujemy przede wszystkim programu do zdalnego łączenia się z serwerem, choć nie jest to tak do końca wymagane. W systemach operacyjnych typu Windows, Linux czy MacOS wystarczy uruchomić wiersz poleceń (Windows) lub terminal (pozostałe) i skorzystać z poniższej składni:

Kod:
ssh użytkownik@serwer

1699347016050.png

jeśli połączenie zostało zainicjonowane, zostaniesz poproszony o hasło. Uwaga, wpisywane hasło nie będzie widoczne na ekranie, dlatego będziesz mieć wrażenie, że nic się nie dzieje, choć jest ono tak naprawdę wprowadzane.

Jeśli połączenia z serwerem dokonujemy po raz pierwszy, wówczas zostaniemy poproszeni o potwierdzenie uwierzytelnienia. Co więcej, możemy również w tym celu wygenerować specjalne klucze potwierdzające naszą tożsamość, jednak nie będę tego opisywać na tę chwilę, gdyż nie jest to cel tego wątku.

Innym przykładem, często polecanym jest zastosowanie darmowego programu PuTTy. Wygląda on w ten sposób:

1699346984594.png

Podobnie, jak w przykładzie z wierszem poleceń, w polu Host Name (or IP address) wprowadzamy

Kod:
użytkownik@serwer

a następnie potwierdzamy przyciskiem Open.

Lokalizacja XenForo​

XenForo instalowany na vps zwykle znajduje się w katalogu var/www z kolei na hostingach współdzielonych w domains/nazwa_domeny/public_html . Po odnalezieniu naszego forum przechodzimy do jego katalogu. Wydając polecenie ls możemy wyświetlić zawartość tego katalogu, np.

1699347974507.png

Aktualizacja​

Aktualizację XenForo dokonujemy poprzez wcześniejsze przesłanie plików oznaczonych w panelu klienta jako update, czego możemy dokonać wcześniej korzystając np. z serwera (s)ftp. Gdy to już zrobiliśmy, możemy wprowadzić polecenie php cmd.php xf:upgrade i potwierdzić. Forum zostanie zaktualizowane.

XenForo wspiera wiele innych poleceń możliwych do wykorzystania, jednak te stosowane są głównie przez deweloperów XenForo. Ich listę można znaleźć poniżej.

Kod:
Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help      Display this help message
 -q, --quiet      Do not output any message
 -V, --version     Display this application version
   --ansi      Force ANSI output
   --no-ansi     Disable ANSI output
 -n, --no-interaction Do not ask any interactive question
 -v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 f                                     or debug

Available commands:
 help                    Displays help for a command
 list                    Lists commands
 known-bots
 known-bots:clear-cache           Clears the cache of newly dectected bots
 xf
 xf:addon-disable              [xf-addon:disable] Disables the specified add-on. If no add-on ID is                                     provided, all enabled add-ons will be disabled.
 xf:addon-enable               [xf-addon:enable] Enable the specified add-on. If no add-on ID is pr                                     ovided, all disabled add-ons will be enabled.
 xf:addon-install              [xf-addon:install] Installs the specified add-on
 xf:addon-rebuild              [xf-addon:rebuild] Rebuilds the specified add-on data.
 xf:addon-uninstall             [xf-addon:uninstall] Uninstalls the specified add-on
 xf:addon-upgrade              [xf-addon:upgrade] Upgrades the specified add-on
 xf:convert-utf8mb4             Converts XenForo tables to utf8mb4
 xf:file-check                Performs a file health check
 xf:import                  Executes an import configured via the control panel
 xf:import-finalize             Finalize an import configured via the control panel
 xf:install                 Installs XenForo
 xf:rebuild-master-data           Rebuilds the core XF master data.
 xf:run-jobs                 Runs any outstanding jobs.
 xf:style-archive-export           Exports the specified style to an archive.
 xf:style-archive-import           Imports a style from a specified style archive path. By default impo                                     rted as new style with no parent.
 xf:upgrade                 Upgrades XenForo
 xf-addon
 xf-addon:build-release           Performs an export of the current XML data and saves a ZIP file to _                                     releases
 xf-addon:bump-version            Bumps the version of the specified add-on
 xf-addon:create               Creates an XF add-on and writes out the basic addon.json file.
 xf-addon:export               Exports the XML files for an add-on
 xf-addon:install-step            Runs a specific step from the specified add-on Setup class.
 xf-addon:sync-json             Syncs the contents of the add-on JSON file to the database, updating                                     the title, version and JSON hash as necessary
 xf-addon:uninstall-step           Runs a specific step from the specified add-on Setup class.
 xf-addon:upgrade-step            Runs a specific step from the specified add-on Setup class.
 xf-addon:validate-json           Validates the contents of the add-on JSON file to ensure all of the                                     required values exist and are of the correct type.
 xf-designer
 xf-designer:archive-export         Exports specified designer mode style to an archive for easier distr                                     ibution. Exported to designer mode path in the _archive directory.
 xf-designer:archive-import         Overwrites specified designer mode style from a specified style arch                                     ive path.
 xf-designer:disable             Disables designer mode on the specified style
 xf-designer:enable             Enables designer mode on the specified style
 xf-designer:export             Exports modified templates from the database to the file system for                                     the specified designer mode.
 xf-designer:export-style-properties     Exports style properties for the specified designer mode ID.
 xf-designer:export-templates        Exports templates for the specified designer mode ID.
 xf-designer:import             Imports designer files from the file system for the specified design                                     er mode.
 xf-designer:import-style-properties     Imports style properties from specified designer mode files
 xf-designer:import-templates        Imports templates from specified designer mode files
 xf-designer:rebuild-metadata        Rebuilds metadata hashes based on file system content
 xf-designer:revert-template         Reverts the specified template.
 xf-designer:sync-templates         Syncs the contents of the template files to the DB for the specified                                     designer mode, applying version number updates
 xf-designer:touch-template         Marks the specified template as modified in the specified style and                                     exports it.
 xf-dev
 xf-dev:class-lint              Checks that all classes can be loaded without conflicts
 xf-dev:class-use-function          Parses functions used within each class and adds them to a use funct                                     ion declaration.
 xf-dev:compare-schema            Compares database schemas for consequential differences
 xf-dev:entity-class-properties       Applies class properties to type hint columns, getters and relations
 xf-dev:export                Exports all data to development files
 xf-dev:export-activity-summary-definitions Exports activity summary definitions to development files
 xf-dev:export-admin-navigation       Exports Admin navigation to development files
 xf-dev:export-admin-permissions       Exports Admin permissions to development files
 xf-dev:export-advertising-positions     Exports advertising positions to development files
 xf-dev:export-api-scopes          Exports API scopes to development files
 xf-dev:export-bb-code-media-sites      Exports bb code media sites to development files
 xf-dev:export-bb-codes           Exports bb codes to development files
 xf-dev:export-class-extensions       Exports class extensions to development files
 xf-dev:export-code-event-listeners     Exports code event listeners to development files
 xf-dev:export-code-events          Exports code events to development files
 xf-dev:export-content-types         Exports content types to development files
 xf-dev:export-cron-entries         Exports cron entries to development files
 xf-dev:export-help-pages          Exports help pages to development files
 xf-dev:export-member-stats         Exports member stats to development files
 xf-dev:export-navigation          Exports Navigation to development files
 xf-dev:export-options            Exports options to development files
 xf-dev:export-permissions          Exports Permissions to development files
 xf-dev:export-phrases            Exports phrases to development files
 xf-dev:export-routes            Exports Routes to development files
 xf-dev:export-style-properties       Exports style properties to development files
 xf-dev:export-template-modifications    Exports template modifications to development files
 xf-dev:export-templates           Exports templates to development files
 xf-dev:export-widget-definitions      Exports widget definitions to development files
 xf-dev:export-widget-positions       Exports widget positions to development files
 xf-dev:generate-api-docs          Generates the REST API documentation
 xf-dev:generate-entity-dw          Generates an entity from a legacy DataWriter
 xf-dev:generate-phpstorm-meta        Generates a .phpstorm.meta.php file for dynamic return type hinting
 xf-dev:generate-schema-entity        Generates schema code from an entity
 xf-dev:import                Imports all data from development files
 xf-dev:import-activity-summary-definitions Imports activity summary definitions from development files
 xf-dev:import-admin-navigation       Imports admin navigation from development files
 xf-dev:import-admin-permissions       Imports admin permissions from development files
 xf-dev:import-advertising-positions     Imports advertising positions from development files
 xf-dev:import-api-scopes          Imports API scopes from development files
 xf-dev:import-bb-code-media-sites      Imports bb code media sites from development files
 xf-dev:import-bb-codes           Imports bb codes from development files
 xf-dev:import-class-extensions       Imports class extensions from development files
 xf-dev:import-code-event-listeners     Imports code event listeners from development files
 xf-dev:import-code-events          Imports code events from development files
 xf-dev:import-content-types         Imports content types from development files
 xf-dev:import-cron-entries         Imports cron entries from development files
 xf-dev:import-help-pages          Imports help pages from development files
 xf-dev:import-member-stats         Imports member stats from development files
 xf-dev:import-navigation          Imports navigation from development files
 xf-dev:import-options            Imports options from development files
 xf-dev:import-permissions          Imports permissions from development files
 xf-dev:import-phrases            Imports phrases from development files
 xf-dev:import-routes            Imports routes from development files
 xf-dev:import-style-properties       Imports style properties from development files
 xf-dev:import-template-modifications    Imports template modifications from development files
 xf-dev:import-templates           Imports templates from development files
 xf-dev:import-widget-definitions      Imports widget definitions from development files
 xf-dev:import-widget-positions       Imports widget positions from development files
 xf-dev:metadata-clean            Cleans up the metadata JSON files and removes missing entries
 xf-dev:metadata-fix             Internal use only: Compare metadata files across branches in order t                                     o automatically fix conflicts.
 xf-dev:rebuild-caches            Rebuilds various caches
 xf-dev:rebuild-metadata           Rebuilds metadata hashes based on file system content
 xf-dev:recompile              Recompiles all template/phrase data
 xf-dev:recompile-phrases          Recompiles phrases
 xf-dev:recompile-style-properties      Recompiles style properties
 xf-dev:recompile-templates         Recompiles parsed templates
 xf-dev:sync-templates            Syncs the contents of the template files to the DB, applying version                                     number updates
 xf-dev:touch-template            Updates the version number of the specified template
 xf-dev:update-version            Updates the XF version to the same version as in the XF files.
 xf-dev:upgrade-step             Runs a specific upgrade step from a specified upgrade class.
 xf-rebuild
 xf-rebuild:forums              Rebuilds forum counters.
 xf-rebuild:search              Rebuilds the search index.
 xf-rebuild:sitemap             Rebuilds XML sitemap.
 xf-rebuild:stats              Rebuilds daily statistics.
 xf-rebuild:threads             Rebuilds thread counters.
 xf-rebuild:users              Rebuilds user counters and caches.
 
Ostatnia edycja:
Powrót
Góra